Des, 2021 I Gymnase de la Broye I Payerne I Boegli Kramp Architekten ETH SIA BSA, Bern I Photo: Ariel Huber I